MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (2024)

MC2 Management

440 followers

 • Report this post

Proud to be part of an exceptional team that has accomplished a beautiful student housing property with 506 units including amenity spaces for the students. We wish Nido all the best with their operational management. MC2 Management has provided the following services for the owner:- Development management- FF&E management- FF&E capex managementBob Canter Visscher, Robin Vermeulen, Erik Schampers, Mohamed El Messaoudi, Prakash Sewlal, Debby de Vries

10

Like Comment

To view or add a comment, sign in

More Relevant Posts

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  We are proud to have been part of this beautifull project and concept Living-Inn ! Many thanks to Catella Residential Investment Management for their trust and many thanks to the pleasant collaboration with Roozen van Hoppe Groep, Catella Residential Investment Management and PVM. We are looking forward to a new collaboration in the future with great and professional partners.

  8

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  MC2 Management breidt uit! Wij zijn verheugd te mogen mededelen dat Marc Mattheijer vanaf 1 april 2024 onderdeel is geworden van het team van MC2 Management. Als senior projectmanager heeft Marc leidinggegeven aan een divers scala aan projecten op het gebied van projectontwikkeling en bouwrealisatie van woningbouw, kantoren en bedrijfshuisvesting. In deze rol gaat hij MC2 Management verder versterken. Samen werken we aan een nog betere dienstverlening voor onze opdrachtgevers.

  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (6)

  55

  8 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  Trots op de samenwerking met 1BOX Self-Storage voor hun nieuwe flagshipstore in Amsterdam. MC2 Management is sinds augustus 2023 betrokken als Development Manager voor het ontwikkelproces van de nieuwe ontwikkellocaties van 1BOX Self-Storage. Wij wensen Van Wijnen veel succes met de bouw in Amsterdam.Wij danken 1BOX Self-Storage, Jasper Bos MSRE MRICS en Jan P. Bikker voor hun vertrouwen in MC2 Management en kijken uit naar een lange en duurzame samenwerking!Team MC2 Management Mohamed El Messaoudi Prakash Sewlal Robin Vermeulen Erik Schampers Debby de Vries

  20

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  MC2 Management groeit! Kom jij ons team versterken?

  Senior projectmanager bouw en vastgoed https://mc2management.nl

  10

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  Namens het team van MC2 Management willen we alle partners en opdrachtgevers bedanken voor een mooi en uitdagend jaar! We wensen iedereen hele fijne feestdagen toe en kijken uit om in 2024 weer mooie, uitdagende en toonaangevende projecten te maken met en voor onze toonaangevende opdrachtgevers!Samen bouwen aan een mooie toekomst in vastgoed!Mohamed El MessaoudiPrakash SewlalRobin VermeulenDebby de VriesErik SchampersFarida N. Bob Canter Visscher MC2 Management

  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (14)

  11

  1 Comment

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  MC2 Management heeft in opdracht van Frasers Property Industrial het BREEAM-NL Excellent certificaat verzorgt voor de reeds ingebruik genomen warehouse aan de Hazeldonk 6801 .In opdracht van MC2 Management is betrokken als BREEAM expert en heeft Adviesbureau Becks B.V. de rol van commissioningsmanager vervuld.Als gedelegeerd ontwikkelaar en opdrachtgever blikt MC2 Management terug op een prachtig resultaat en een fijne samenwerking met alle projectpartners. Complimenten aan het gehele projectteam!Ontwerp door Grassodenridder Architecten en realisatie door GOLDBECK.#duurzaamheid #BREEAM #bedrijfshuisvesting #projectontwikkeling #bouw #projectmanagement

  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (18)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (19)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (20)

  6

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  Verhuisbericht!We zijn verheugd te kunnen melden dat MC2 Management per juni 2023 is verhuisd naar de Edisonbaan 10 te Nieuwegein. Een centrale ligging voor al onze mooie projecten in het land. Ons nieuwe kantoor is onderdeel van een kantoorverzamelgebouw dat gefocust is op MKB vastgoed gerelateerde ondernemers als huurders waardoor we onze diensten verbeterd aanbieden en daarmee ook korte lijnen hebben met onze partners. Onze nieuwe en grotere kantoor gaat ons helpen in de verdere groei en ambitie van onze organisatie.Ben je benieuwd wat wij voor je kunnen betekenen kom dan gerust langs voor een kopje koffie en een rondleiding. Mohamed El Messaoudi Prakash Sewlal Robin Vermeulen Debby de Vries

  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (23)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (24)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (25)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (26)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (27)

   +4

  31

  8 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

 • MC2 Management

  440 followers

  • Report this post

  Oplevering Project Oostenburg Blok 14 en 15Vorige week was het zo ver! De oplevering van project #Oostenburg Blok 14 en 15 van Bot Bouw aan abrdn. Een project waar MC2 Management vanaf aankoop bij betrokken is geweest, waar we de #TDD en tijdens de bouw de #directievoering en #bouwtoezicht mochten verzorgen. De afgelopen weken is onze collega Erwin Schrijver druk bezig geweest met de opleverrondes. Met minimale opleverpunten feliciteren we Bot Bouw, abrdn, VORM Holding en alle andere betrokkenen met een prachtig resultaat. Werkelijk waar een plaatje geworden!Onze speciale dank gaat uit naar Dominique Kouwenhoven - Schillings en haar collega's voor hun vertrouwen in MC2 Management en Bart Groot en zijn team voor de fijne samenwerking met onze collega Erwin Schrijver!

  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (31)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (32)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (33)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (34)
  • MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (35)

   +1

  40

  4 Comments

  Like Comment

  To view or add a comment, sign in

MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (38)

MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (39)

440 followers

View Profile

Follow

Explore topics

 • Sales
 • Marketing
 • Business Administration
 • HR Management
 • Content Management
 • Engineering
 • Soft Skills
 • See All
MC2 Management on LinkedIn: Nido Randwyck opens PBSA doors in Maastricht (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ouida Strosin DO

Last Updated:

Views: 5988

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ouida Strosin DO

Birthday: 1995-04-27

Address: Suite 927 930 Kilback Radial, Candidaville, TN 87795

Phone: +8561498978366

Job: Legacy Manufacturing Specialist

Hobby: Singing, Mountain biking, Water sports, Water sports, Taxidermy, Polo, Pet

Introduction: My name is Ouida Strosin DO, I am a precious, combative, spotless, modern, spotless, beautiful, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.